Əvəzedici soyuducu yükləri

 • Environmentally Refrigeration Patent

  Ekoloji Soyuducu Patent

  1.WVCP seriyası aşağı temperaturlu qarışıq soyuducu qəbul edir
  2. Ətraf mühitə uyğun HFC qarışıq soyuducu, CFC/HCFC istisna olmaqla
  3.Sistemdə yağ tıxanması və sabit işləmə performansı yoxdur
  4.Yüksək enerji səmərəliliyi nisbəti
  5.Tətbiq olunan soyuducu suyun temperaturunun geniş diapazonu
  6. Buxarlanmanın böyük gizli istiliyi, sürətli soyutma və defrost
  7. Kompressor yaxşı iş şəraitinə, böyük hava ötürmə əmsalı, aşağı emiş və axıdma temperaturuna malikdir
  8. Soyuducu əməliyyatının özünü əlaqələndirməsinin güclü funksiyası.
  9. Kimyəvi xassələri sabitdir, toksik deyil və alışmazdır.